production engineer

production engineer
gamybos organizavimo inžinierius statusas T sritis profesijos apibrėžtis Inžinierius, kuris atlieka tyrimus ir pataria gamybos būdų organizavimo, prekybos ir administravimo klausimais. Jis parengia ir organizuoja darbo laiko apskaitos tyrimus, prižiūri jų rezultatų panaudojimą, teikia rekomendacijas dėl darbo našumo padidinimo. Siūlo metodus, skatinančius veiksmingą, patikimą ir ekonomišką personalo darbo, medžiagų ir įrangos naudojimą. atitikmenys: angl. industrial efficiency engineer; industrial engineer; management engineer; organization engineer; production engineer pranc. ingénieur en organisation, m; ingénieur-conseil en organisation, m

Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis. . 2005.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • production engineer — gamybos inžinierius statusas T sritis profesijos apibrėžtis Inžinierius, kuris specializuojasi gamybos technologijų srityje. Jis numato, organizuoja ir kontroliuoja gamybos veiklą taip, kad veiksmingai būtų naudojama įranga, medžiagos, tinkamai… …   Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis

  • production engineer — engineer that works in manufacture and management …   English contemporary dictionary

  • Engineer's degree — An engineer s degree is a graduate academic degree intermediate in rank between a master s degree and a doctoral degree in the United States. In Europe, it can be an approximately five year degree roughly equivalent to a master s degree. The… …   Wikipedia

  • Engineer (film) — Engineer is a Tamil language film originally slated to be released in 1999. It is supposedly based on the true story of the Narmada dam project. It is a multi budgeted film being made in three different languages, that is Tamil, Telugu and Hindi …   Wikipedia

  • Engineer's blue — is a highly pigmented paste used to assist in the mating of two or more components.Joseph Whitworth popularized the first practical method of making accurate flat surfaces, during the 1830s, by using engineer s blue and scraping techniques on… …   Wikipedia

  • engineer — ▪ I. engineer en‧gi‧neer 1 [ˌendʒˈnɪə ǁ ˈnɪr] noun [countable] JOBS 1. someone who designs the way roads, bridges, machines, electrical equipment etc are built: • He is an engineer with an oil company. ˈproduct engiˌneer JOBS MANUFACTURING …   Financial and business terms

  • Engineer — For other uses, see Engineer (disambiguation). Engineer Conference of Engineers at the Menai Straits Preparatory to Floating one of the T …   Wikipedia

  • Production Part Approval Process — The Production Part Approval Process (PPAP) is used in the automotive supply chain to establish confidence in component suppliers and their production processes, by demonstrating that: ....all customer engineering design record and specification… …   Wikipedia

  • production automation engineer — gamybos automatizavimo inžinierius statusas T sritis profesijos apibrėžtis Įmonės arba gamyklos inžinierius, atsakingas už techninių ir organizacinių priemonių, ekonominių matematinių metodų ir valdymo sistemų panaudojimą iš dalies ar visiškai… …   Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis

  • engineer — {{Roman}}I.{{/Roman}} noun 1 designs/builds engines, roads, etc. ADJECTIVE ▪ chief ▪ chartered (BrE), qualified, skilled, trained ▪ You need the advice of a qualified engineer …   Collocations dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”